Cuộc thi Ảnh Nghệ thuật VnExpress 2014 do báo VnExpress và Bộ Văn hoá Thể thao Du lịch đồng tổ chức, nhằm phát hiện, tôn vinh các tác phẩm nhiếp ảnh xuất sắc, mô tả đất nước, cuộc sống và con người Việt Nam.


Thời hạn nhận ảnh dự thi: bắt đầu từ 12h00 ngày 28/8, và kết thúc vào 12h00 ngày 27/10. Mỗi cá nhân gửi ảnh tới dự thi được hiểu là đã đồng ý với Thể lệ và những yêu cầu của Ban tổ chức.


Cuộc thi gồm hai thể loại: ảnh Phong cảnh (Landscape) và ảnh Khoảnh khắc Cuộc sống (Spontaneous Moments).

Thể lệ
1. Người dự thi

Cuộc thi được mở ra cho mọi công dân trong và ngoài nước, không giới hạn độ tuổi. Nhân viên tòa soạn VnExpress cùng người thân không được tham gia.


Công dân dưới 18 tuổi cần có sự đồng ý bằng văn bản của cha mẹ hoặc người giám hộ.


Người tham gia phải điền thông tin chính xác của mình vào phần đăng ký, bao gồm: Họ và tên, địa chỉ, số điện thoại, e-mail. Một người có thể gửi dự thi nhiều ảnh.

2. Quy cách ảnh

Tác phẩm dự thi là ảnh số (chụp bằng máy ảnh số hoặc bản scan phim), có đủ các mục thông tin: Tên tác giả, Tên ảnh, và Chú thích.


Định dạng ảnh .jpeg hay .jpg. Kích thước: chiều rộng tối thiểu 1.600 pixel (đối với ảnh ngang), chiều dài tối thiểu 1.600 pixel (đối với ảnh đứng). Dung lượng file tối thiểu 1MB, tối đa 20MB.


Ảnh có thể qua chỉnh sửa nhỏ như cắt, chỉnh sáng, màu, độ tương phản… mà không làm thay đổi nội dung cơ bản.


Ảnh dự thi phải là tác phẩm của người đăng ký dự thi, không bị tranh chấp tác quyền, thương hiệu, quyền nhân thân, quyền riêng tư và quyền sở hữu trí tuệ với bất kỳ ai. Ban tổ chức có quyền yêu cầu kiểm tra ảnh gốc trong trường hợp có khiếu nại về bản quyền, quyền thương hiệu, quyền sở hữu ảnh được đăng.


Không chấp nhận:


- Ảnh HDR (High Dynamic Range) và ảnh panorama.
- Ảnh chụp cận cảnh các công trình nghệ thuật, kiến trúc, tượng, tranh.
- Ảnh mang tính khiêu dâm, ảnh bêu xấu người khác hay những nội dung không phù hợp thuần phong mỹ tục Việt Nam.
- Ảnh đã được đóng dấu bản quyền (watermark).

3. Quy định về bản quyền

Nếu ảnh bao gồm hình của những sản phẩm, tác phẩm không thuộc sở hữu của tác giả, hoặc có hình ảnh của người khác, phải có sự đồng ý của bên sở hữu sản phẩm hoặc nhân vật trước khi gửi dự thi. Ảnh có hình trẻ em dưới 18 tuổi cần được sự đồng ý bằng văn bản của cha/mẹ hoặc người giám hộ.


Trong trường hợp cần thiết, Ban tổ chức có quyền yêu cầu cung cấp những giấy tờ trên. Quá thời hạn 7 ngày, ảnh sẽ bị loai khỏi cuộc thi.


Ban tổ chức giữ quyền lựa chọn và đăng tải ảnh trên trang chương trình.

4. Đánh giá ảnh

Ảnh sẽ được chấm dựa trên hai tiêu chí:


- Tính sáng tạo.
- Chất lượng nhiếp ảnh (màu sắc, ánh sáng, bố cục, tiêu điểm...).


Ảnh sẽ được xét qua các vòng: Sơ loại, Vòng hai và Chung kết.


Giải thưởng chung cuộc sẽ được công bố vào tuần cuối tháng 11/2014 bằng email và trên báo chí.


Quyết định của Ban tổ chức là quyết định cuối cùng.

5. Quy định với những người trúng giải

Những người được xét vào Vòng Chung kết, trong 10 ngày, phải ký và gửi lại Ban tổ chức những giấy tờ sau:


- Bản khai thông tin ảnh.
- Bản xác nhận bản quyền ảnh đồng thời cho phép Ban tổ chức sử dụng ảnh dự thi của mình trên các phương tiện truyền thông, triển lãm để quảng bá cho cuộc thi (có kèm tên tác giả, tên ảnh và chú thích) mà không phải trả phí.


Quá hạn cho phép mà Ban tổ chức chưa nhận được những giấy tờ trên, ảnh sẽ bị loại.


Nếu Ban tổ chức không nhận được trả lời của tác giả về việc thông báo giải thưởng hoặc không thể gửi thông báo cho tác giả bằng điện thoại hoặc email, giải thưởng sẽ được dành cho ảnh xứng đáng tiếp theo.


Không được chuyển nhượng giải thưởng cho người khác. Nếu giải thưởng (hoặc một phần giải thưởng) không thực hiện được, Ban tổ chức có quyền chuyển thành tiền mặt tương ứng.

6. Giải thưởng

Tổng giá trị giải thưởng: 500.000.000 đồng.


Cơ cấu giải:


- 2 giải nhất (1 giải cho mỗi thể loại).
- 2 giải nhì (1 giải cho mỗi thể loại).
- 2 giải ba (1 giải cho mỗi thể loại).
- 8 giải tuần (giải cho ảnh được bình chọn nhiều nhất qua Facebook).

7. Quyền sử dụng ảnh

Ban tổ chức có quyền xuất bản và sử dụng ảnh dự thi cho mục đích quảng bá cuộc thi, hình ảnh quốc gia, triển lãm quốc tế và không cần thêm bất kỳ một chi phí nào. Việc trưng bày, lựa chọn ảnh đăng trên các phương tiện thông tin, ấn phẩm, triển lãm không đồng nghĩa với việc những bức ảnh đó sẽ đoạt giải.

8. Hạn chế trách nhiệm

Ban tổ chức không chịu trách nhiệm khi ảnh gửi tới chương trình bị hỏng, biến dạng hay thay đổi chất lượng do đường truyền hoặc sự cố mạng Internet.


Ban tổ chức không chịu trách nhiệm khi cuộc thi bị hủy bỏ hoặc hoãn vì lý do bất khả kháng.

VnExpress Photo Contest 2014 is co-held by VnExpress Newspaper and the Ministry of Culture, Sports and Tourism of Vietnam in order to discover and honor best photographic works depicting the country, life and Vietnamese people.


Contest period: commencing at 12 o’clock August 28 and ending at 12 o’clock October 27. Each entrant shall be deemed as having agreed with the Contest Rules and all requirements set out by the Contest organizers.


Contest consists of two categories: Landscape photos and Spontaneous Moments photos.

Contest Rules and Regulations
1. Eligibility

This Contest is open to all Vietnamese citizens living inside and outside the country, without age restrictions. Employees of VnExpress editorial office and their family members are not eligible.


For citizens under 18 years old, a written consent of their parents or guardians is required.


Entrants must fill out accurate information in the entry form, including Full name, address, telephone number, e-mail. Each entrant may send more than one photo.

2. Photo specifications

Entries must be digital photos (taken by digital cameras or film scan), contain complete information: author name, photo name, and notes.


Photo format is .jpeg or .jpg. Dimensions: minimum width of 1,600 pixel (for horizontal photos), minimum length of 1,600 pixel (for vertical photos). Minimum size: 1MB and maximum size: 20MB.


Photos may have minor adjustments such as cutting, brightness adjustments, color adjustments, etc. without changing basic contents.


Entries must be works of entrants and not subject to any dispute related to copyrights, trademarks, moral rights, privacy rights and intellectual property with any person. The Contest organizers are entitled to require examination of original photos in case there is any claim regarding copyrights, trademarks, ownership of photos posted.


Unaccepted photos:


- HDR (High Dynamic Range) photos and panoramic photos.
- Photos taken for the foreground of artistic works, architectural works, statues and pictures.
- Pornographic photos, photos dishonoring other persons or contents contrary to Vietnamese culture, traditions and customs.
- Photos affixed with watermark.

3. Provisions on copyright

If a photo contains image of products, works which do not belong to the author, or contains image of other persons, consent of product owners or the persons having image in the photo must be obtained before such photo is sent to VnExpress. A written consent of parents or guardians is required for photos containing image of children under 18 years old.


Where necessary, the Contest organizers shall have the right to request such papers. After 7 days, if required papers are not provided, photos shall be excluded from the Contest.


The Contest organizers reserve the right to select and post photos on the website of the Contest.

4. Photo assessment

Photos shall be judged based on two criteria:


- Creativeness.
- Quality of photography (color, light, layout, focus...).


Photos shall be assessed through three rounds: Preliminary Selection, Second Round and Final Round.


The final prizes shall be announced in the last week of November 2014 via email and on newspapers.


The Contest organizers' decision is final and conclusive.

5. Provisions for prizewinners

Entrants selected to enter the Final Round must, within 10 days, sign and send to the Contest organizers the following documents:


- Photo information form.
- Confirmation of copyright of photo authorizing the Contest organizers to use their photos on mass media, exhibitions for contest promotion (enclosed with author name, photo name and notes) without any charge.


Beyond the prescribed period, if the required documents are not received, photos shall be excluded.


If no reply is received from the author on prize notification or it is impossible to notify the author of the prize by phone or email, the prize will go to the next highest ranked photo.


Transferring prizes to other persons is prohibited. If a prize (or a part of the prize) cannot be executed, the Contest organizers are entitled to convert such prize or part of such prize into cash.

6. Prizes

Total value of prizes: VND 500,000,000.


Prize structure:


- 2 first prizes (one prize for each category).
- 2 second prizes (one prize for each category).
- 2 third prizes (one prize for each category).
- 8 weekly prizes (intended for photos with the most votes cast via Facebook).

7. Right to use photos

The Contest organizers have the right to publish, commercially advertise and use photos for the purpose of promotion of the image of the country, international exhibitions without prior notice and without any charge. Displaying and selecting photos posted on mass media, publications, and exhibitions do not mean that such photos win prizes.

8. Limitations of Liability

The Contest organizers are not liable for any photo, which is sent to the program and destroyed, defaced or suffers a change of quality as a result of transmission line or internet failures.


The Contest organizers take no responsibility when the contest is cancelled or delayed because of any force majeur.