Sỏi đá Cổ Thạch
Sỏi đá Cổ Thạch
Phạm Sung Đạo - Thể loại: Phong cảnh
Bình chọn