Nghề truyền thống
Tác giảNguyen Van Hai
Bình chọn
Nghề truyền thống

Tôi chụp làng nghề làm mê bồ bằng tre trúc ở làng nghề truyền thống huyện Thái Bình, tỉnh Cà Mau.

The photo was taken in Thai Binh district, Ca Mau province, where people make "mê bồ" from bamboo traditionally.