Ngày bình yên
Tác giảTrần Thành Quyết
Thể loạiPhong cảnh
Bình chọn
Ngày bình yên

Ảnh được tôi chụp tại hồ Đại Ninh, thuộc huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Lúc này cảnh vật đã vào cuối thu, mặt trời lên muộn, sương giăng mờ ảo khắp mặt hồ. Những cành khô đã chết nổi lên, soi bóng trên mặt nước phẳng lặng. Đây đó vài ngư dân qua lại với chiếc xuồng giăng lưới nho nhỏ.. Tất cả gợi lên một khung cảnh thật chậm rãi, yên bình.

The photo was taken at Dai Ninh Lake, Lam Dong Province. At the end of autumn, the sun rises late, and the mist covers the whole lake surface, creating a mysterious atmosphere. Dead tree branch stands out, shadowing the still water. A few fishermen go past on small boats. The whole scene is so sedate  and peaceful.