Một góc Ghềnh Đá Đĩa
Một góc Ghềnh Đá Đĩa
Phạm Sung Đạo - Thể loại: Phong cảnh
Bình chọn