Lễ hội Nguyên Tiêu
Tác giảNgô Quang Phúc
Bình chọn
Lễ hội Nguyên Tiêu

Hằng năm vào sáng ngày rằm tháng Giêng âm lịch, các đội lân sư rồng của đồng bào người Hoa các nơi (nhiều nhất là cộng đồng người Hoa ở quận 5, TP HCM) tập trung về chùa Bà tại Bình Dương. Điểm nhấn của Lễ hội là đón rước kiệu Bà với những màn diễu hành nghệ thuật đường phố và trình diễn múa rồng của võ sinh các đoàn Lân-Sư-Rồng .

I took this photo at Ba Pagoda, Binh Duong. Each year, in the morning of the fifteenth day of first lunar month, lion dance teams from Chinese communities flood in to Ba pagoda in Binh Duong. The highlight of the festival is the procession to welcome Ba, with street parade and lion dance performance.