Khói lam chiều
Khói lam chiều
Nguyễn Đình Thi - Thể loại: Phong cảnh
Bình chọn