Hoàng hôn trên hồ Nam Phương
Hoàng hôn trên hồ Nam Phương
Vũ Quốc Hòa - Thể loại: Phong cảnh
Bình chọn