Giải Nhì: Thăm vó
Tác giảNguyễn Văn Dừa
Bình chọn
Giải Nhì: Thăm vó

Một buổi chiều trên đường đi sáng tác tại huyện tỉnh biên, tỉnh An Giang, bất chợt tôi chạy xe lên cầu Tà Sư. Tôi nhìn thấy một chị đang thăm vó với màu áo đỏ thật đẹp, tôi liền lấy máy ra chụp chủ đề này.

Checking net - Taken from a trip, on Ta Su bridge, in a border town, An Giang province.