Giải Ba: Nắng
Tác giảTrịnh Việt Hùng
Bình chọn
Giải Ba: Nắng

Ảnh tôi chụp ngày 17/3/2014 tại vùng sản xuất muối huyện Ninh Hòa, Khánh Hòa.

Sản xuất muối vốn là công việc khá nặng nhọc và vất vả, tuy nhiên với cách làm ở vùng này thì kết quả cao và người lao động cũng đỡ vất vả hơn so với những vùng sản xuất muối tôi đã biết trước đây như ở Nam Định, Thái Bình hay Thanh Hóa.

I took this picture on March, 17, 2014 in the region producing salt in Ninh Hoa district, Khanh Hoa province. Making salt is a hard work. Workers here face less difficulties, however, the result is higher compared to other salt-producing area in Vietnam like Nam Dinh, Thai Binh or Thanh Hoa because of different working method.