Đường hàn của những người thợ LILAMA
Tác giảNguyễn Đăng Hồng
Bình chọn
Đường hàn của những người thợ LILAMA

Tôi chụp những người thợ Xí nghiệp LILAMA 18-3 của Công ty CP LILAMA 18 thuộc Tổng công ty lắp máy Việt Nam( LILAMA) tham gia chế tạo chân đế giàn khoan dầu khí, phục vụ thăm dò và khai thác dầu khí trên biển. Chân đế giàn khoan gồm những ống thép tròn, dài và dày... rất nặng, dưới trời nắng nóng những người thợ miệt mài hàn, mài nối những ống thép với kỹ thuật đòi hỏi rất cao dưới sự giám sát chặt chẽ. Những người thợ phải chống chọi với cái nóng và khói hàn rất độc hại. Đó là công việc nặng nhọc nhất mà tôi từng thấy. Họ rất đáng được tôn vinh.

Those factory workers is from LILAMA 18-3 enterprise, LILAMA 18 JSC, under the Vietnam Machinery Erection Corporation (LILAMA). I took a photo when they engaged in manufacturing an oil and gas rig base, serving for explore and produce oil and gas in the sea. Rig base included round steel tubing, long and thick and very heavy. Under the hot sun, those workers were still plying welding, grinding steel tubes together with a very high technica skill and close supervision. Workers were still struggling with the heat and welding fumes are toxic. It is the hardest job I've ever seen. They are worthy of honor.