Chùa Cầu rực sáng
Chùa Cầu rực sáng
Nguyễn Hữu Khiêm - Thể loại: Phong cảnh
Bình chọn