Nghề truyền thống
Tác giảDương Hoàng Hạnh
Bình chọn
Nghề truyền thống

Tôi chụp ảnh này tại ấp Bình An, xã Bình Lãng, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An, một làng trống đã có từ lâu đời và được khẳng định thương hiệu cho đến hôm nay. Nhờ làng nghề cổ truyền này, gia đình anh Năm Mến đã có cuộc sống khá giả và dần ổn định hơn. Hiện nay cơ sở của anh được nhiều tỉnh thành trong và ngoài nước đặt hàng.

I took this picture in Binh An commune, Binh Lang village, Tan Tru district, Long An province. Binh An is a long-time drum-making village and today it's trademark is still well-known. Nam Men's family has steadily wealthier and more stable thank to this traditional craft. His production plant receives so many orders from city in Vietnam to aboard.