Gốm quê
Tác giảTrương Minh Điền
Bình chọn
Gốm quê

Tôi chụp chị Thị Tịnh, nhà ở Ấp Sư Nam (thị trấn Hòn Đất, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang), làm nghề nắn nồi đất đã lâu. Đây là nghề truyền thống cha truyền con nối. Sau khi chồng chị mất, chị một mình nuôi ba đứa con. Nghề này cho chị vừa đủ tiền lo bữa cơm cho các con và hằng tháng chính quyền địa phương trợ cấp thêm cho gia đình của chị. Hiện nay con cả của chị đã đi học nghề để kiếm thêm thu nhập giúp chị lo cho hai đứa còn lại.

The picture was taken in Hon Dat town, Hon Dat district, Kien Giang province. Mrs. Thi Tinh has been kneading pots for very long time. This is a traditional hereditary. After her husband death, she raises 3 children alone. This job barely affords her children. Monthly, she still receives allowance from the government.