Đồng muối Ninh Thuận
Đồng muối Ninh Thuận
Đặng Thanh Phương - Thể loại: Phong cảnh
Bình chọn