Cào don trên sông Trà Khúc
Tác giảNguyễn Văn Thương
Bình chọn
Cào don trên sông Trà Khúc

Quê hương tôi Quảng Ngãi, khúc ruột miền Trung chịu nhiều thiên tai khắc nghiệt của khí hậu, nhưng bao đời nay dù cho khó khăn bao nhiêu người dân quê tôi vẫn cần cù, chịu thương chịu khó làm bất cứ điều gì mong muốn cho thế hệ mai sau được tốt đẹp hơn. Hình ảnh cha mẹ đi cào don trên con sông Trà Khúc đã đi vào thơ ca, nhạc, hoạ và nhiếp ảnh. Một hình ảnh đẹp về sự hy sinh của cha mẹ dành cho con cái, tình nghĩa thuỷ chung của vợ chồng dù cho cuộc sống thế nào vẫn mãi ở bên nhau, chung tay xây dựng hạnh phúc.

My hometown of Quang Ngai, a central province of Vietnam, sustains so many natural disaster. But despite a difficult life, people live there still hardworking, do anything they could, hoping their future generation has a better life. Parents harvesting oyster on Tra Khuc rives is such a beautiful image about their sacrifice for their children.