Bồng bềnh Bắc Sơn
Bồng bềnh Bắc Sơn
Lê Ngọc Huy - Thể loại: Phong cảnh
Bình chọn